Wyszukiwarka
Menu
Producenci

strona główna: Ogólne warunki sprzedaży

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.jadan.com.pl, prowadzony jest przez firmę JaDan Automatyka Sp. z o.o., będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP: 899-260-66-54. Firma JaDan Automatyka Sp. z o.o. prowadzi działalność przy ulicy Semaforowej 9, 52-115 Wrocław.

1. Zamówienia, ceny, produkty.

Zamówienia są przyjmowane elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu http://sklep.jadan.com.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informację na podany wcześniej adres e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Dopiero po potwierdzeniu zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
Ceny w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień poprzez interfejs sklepu internetowego. Wszelkie zamówienia otrzymane mailem lub faksem mogą zostać zrealizowane bez uwzględnienia cen specjalnych widniejących na stronach sklepu internetowego. Wszystkie ceny w sklepie internetowym (jeśli nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto (zawierają 22% VAT).
 
Informacje o produktach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do błędów, a w razie wątpliwości klient obowiązany jest przed dokonaniem zakupu sprawdzić dane techniczne w załączonej do każdego produktu karcie katalogowej w PDF.

2. Płatności.

W sklepie internetowym JaDan Automatyka Sp. z o.o. obowiązują wyłącznie poniższe formy płatności za zamówiony towar:
- przedpłata na konto: BZ WBK S.A. XII O/Wrocław, nr: 40 1090 2486 0000 0001 0713 4174
- za pobraniem (zapłata przy odbiorze przesyłki),
- gotówką przy odbiorze osobistym
Podczas składania zamówienia klient sam określa dogodną dla siebie formę zapłaty.
Nie ma mozliwości realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy z odroczonym terminem płatności.

3. Dostawa/Transport.

Zamówiony towar wysyłamy za pomocą firmy spedycyjnej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Koszt przesyłki zależy od wagi paczki i od wybranej formy płatności (pobranie, przedpłata), i jest podany zawsze w podsumowaniu zamówienia. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki przy jej odbiorze. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki lub uszkodzeń mechanicznych jej zawartości, należy spisać protokół reklamacyjny z kurierem. W przeciwnym przypadku reklamacje nie będą rozpatrywane. Każda przesyłka jest ubezpieczona.

4. Reklamacja.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, klient powinien odesłać wadliwy produkt na własny koszt na adres sklepu JaDan Automatyka Sp. z o.o. mieszczącego się przy we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę i pismo opisujące problem z reklamowanym towarem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, ponosi firma JADAN.

5. Zwrot.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów [...]" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar oraz oryginalne opakowanie nie noszą żadnych śladów używania. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną fakturą. Należność zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru ponosi klient i nie podlega zwrotowi.

6. Gwarancja.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Szczegóły gwarancji znajdują się na stronie katalogowej danego produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy kupującym jest konsument w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, o którym mowa we wspomnianej ustawie, wynikających z niezgodności towaru z potwierdzonym zamówieniem. W w/w przypadku firma JADAN zwróci klientowi uzasadnione koszty zwrotnego przesłania towaru. Odnośna kwota zostanie przelana na konto bankowe klienta w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki przez firmę JADAN.

7. Odpowiedzialność.

Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z potwierdzonym zamówieniem klienta, wobec kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się wszelką odpowiedzialność firmy JADAN, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają przepisy prawa polskiego.

8. Szkody.

Firma JADAN nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią), w tym utracone zyski, które mogą wynikać z wad lub opóźnień w dostawie zamówionych przez klienta towarów, z niewłaściwej realizacji zamówienia bądź też w związku z odpowiedzialnością za produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji lub utraty zysku.

9. Prawa do produktów.

W związku z zakupem klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z zakupionymi produktami. Jeżeli produkty w całości lub w części stanowią oprogramowanie, klient nabywa jedynie licencję oprogramowania w formie prawa do używania oprogramowania. Klient nie nabywa ani praw własności, ani praw żadnego innego rodzaju do zakupionego oprogramowania.

10. Siła wyższa.

Firma JADAN jest upoważniona do anulowania zamówień klienta lub do przesunięcia terminu ich realizacji i nie ponosi ona odpowiedzialności za niedostarczenie, wadliwe lub opóźnione dostarczenie zamówionych produktów spowodowane w całości lub częściowo okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą firmy JADAN, takimi jak: powstanie, zamieszki wśród ludności, wojna, pożar, strajk, lokaut, niedobór środków transportu, niedobór towarów, choroba, opóźnienie lub wady w dostawie od dostawców, wypadki przy produkcji lub kontroli, niedobór energii. W takich przypadkach klient nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń wobec firmy JADAN.

11. Poufność i dane klientów.

Dane osobowe klientów są zbierane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz celach marketingowych firmy JADAN. Dane nie będą sprzedawane lub udostępniane innym podmiotom. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym JaDan Automatyka Sp. z o.o. klient zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert, newsleterów oraz informacji o produktach oferowanych przez firmę JaDan.

Logowanie

Utwórz konto